Рус Укр Eng
— Розгорнути навігацію —

Вадим Рабінович хоче розібратися з громадянством чиновників із наглядових рад та їх зарплатою

Народний депутат, співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович пропонує Верховній Раді на законодавчому рівні закріпити обов'язкове перебування у громадянстві України членів наглядових рад державних компаній і встановити обмежений максимум розміру винагороди для членів цих рад.

«Метою законопроекту є вдосконалення законодавства у питаннях формування складу наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектора економіки шляхом встановлення обов'язковості перебування в громадянстві України членів наглядових рад та обмеження максимального розміру винагороди для членів цих наглядових (спостережних) рад», – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону .

Вадим Рабінович впевнений, що ухвалення запропонованого ним законопроекту «дозволить реалізувати мету створення наглядових рад на підприємствах державного сектору економіки як інструменту незалежного контролю за ефективним і раціональним використанням майна держпідприємств, що сприятиме економії коштів Державного бюджету України та державних компаній».

Наводимо текст законопроекту, поданий народним депутатом України Вадимом Рабіновичем:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості перебування у громадянстві України членів наглядових (спостережних) рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки та встановлення максимального розміру винагороди для членів цих наглядових (спостережних) рад».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

 1. Проект Закону України – на 5 арк.
 2. Пояснювальна записка – на 3 арк.
 3. Порівняльна таблиця – на 51 арк.
 4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.
 5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                                             В.З. Рабінович

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості перебування у громадянстві України членів наглядових (спостережних) рад суб’єктів господарювання

державного сектору економіки та встановлення максимального розміру винагороди для членів цих наглядових (спостережних) рад»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Метою створення наглядових (спостережних) рад на підприємствах державного сектору економіки мало стати створення і впровадження  інструменту незалежного  контролю за ефективним і раціональним  використанням майна державних підприємств, а  також механізму протидії відмиванню доходів та рейдерству.  Наглядові ради мали бути створені на всіх державних підприємствах, що мають стратегічне значення для держави (до цієї категорії відносять підприємства, вартість активів яких перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір їх чистого доходу перевищує 1,5 млрд. гривень).

Для реалізації своєї місії наглядові ради наділили виключними повноваженнями, як то ухвалення рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу, здійснення контролю за своєчасним наданням звітів про діяльність підприємства, обрання аудитора для проведення перевірки тощо.

Сьогодні наглядові ради вже працюють у таких державних компаніях – «Нафтогаз України», «Магістральні трубопроводи України», «Укрзалізниця», «Укренерго», «Укрпошта», «Адміністрація морських портів України», «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», державних банках, «Укроборонпром» та інших.

Відповідно до законодавства члени наглядових рад державних підприємств мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням своїх функцій, за рахунок підприємства. Розмір грошової компенсації може складатися із двох частин – річної та додаткової винагороди, – які зазначаються у цивільно-правовому договорі між членом наглядової ради та підприємством. Максимальний розмір річної винагороди обмежується в залежності від доходу державного підприємства за останній звітний рік. Додаткова винагорода може бути сплачена за виконання функцій голови наглядової ради (20% річної винагороди) та за участь у роботі комітету наглядової ради (10% річної винагороди, незалежно від кількості комітетів).

Передбачалося, що члени наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки  будуть зацікавлені у збільшенні доходів суб’єктів господарювання, до складу наглядових рад яких вони входять,  через виплату членам наглядових (спостережних) відповідної винагороди, розмір якої залежатиме від результатів господарської діяльності цих підприємств.

Проте склалася ситуація, коли щомісяця члени наглядових рад отримують щомісяця винагороди «за нелегку працю в інтересах України» по декілька сотень тисяч гривень, збираючись один раз на місяць чи на квартал на свої засідання, а збільшення на якихось декілька жалюгідних відсотків їх винагороди через успішну діяльність господарюючих суб’єктів для них перестало мати значення.

Також  законодавство України  не висуває обмежень щодо участі іноземців у конкурсному відборі до наглядових рад державних підприємств, а навпаки чомусь вважається, що іноземець, який не проживає в Україні, буде краще працювати в наглядовій раді суб’єкта господарювання державного сектору економіки. При цьому ніхто не бере до уваги той факт, що в окремих випадках іноземні громадяни можуть діяти і всупереч інтересам  економіки України.

Вважаю, що таке ганебне явище має бути виправлене якомога скоріше шляхом внесення відповідних змін до законів України.

2. Мета законопроекту та шляхи її досягнення

Метою проекту є удосконалення законодавства з питань формування складу наглядових (спостережних) рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки шляхом встановлення обов’язковості перебування у громадянстві України членів наглядових (спостережних) рад та обмеження максимального розміру винагороди для членів цих наглядових (спостережних) рад.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту

Проектом пропонується внести зміни до низки законів України, згідно з якими членами наглядових (спостережних) рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки можуть бути призначені (обрані) лише громадяни України, які постійно проживають на території України.

Крім того проектом пропонується обмежити щомісячну загальну суму винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат членам наглядової (спостережної) ради до десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

4. Стан нормативно-правової бази

У цій сфері правого регулювання діють Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони України «Про управління об'єктами державної власності», «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», «Про Фонд енергоефективності», «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства» та підзаконні акти, прийняті на їх виконання.

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту

Прийняття проекту Закону України дозволить реалізувати мету створення наглядових (спостережних) рад на підприємствах державного сектору економіки як інструменту незалежного  контролю за ефективним і раціональним  використанням майна державних підприємств, що сприятиме економії коштів Державного бюджету України та державних компаній.

Народний депутат України                                             В.З. Рабінович

* * *

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості перебування у громадянстві України членів наглядових (спостережних) рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки та встановлення максимального розміру винагороди для членів цих наглядових (спостережних) рад

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Члени наглядової ради (в тому числі, і незалежні члени) державного господарського об’єднання, державної холдингової компанії, іншої державної господарської організації, державного підприємства, установи, організації або господарського товариства,  у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка держави в якому становить 50 відсотків, повинні бути громадянами України, які постійно проживають в Україні.

У разі виконання членами наглядової ради своїх функцій на платній основі з ними укладається цивільно-правовий договір, в якому визначається, зокрема, розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат. Типова форма такого договору затверджується Кабінетом Міністрів України. Щомісячна загальна сума винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року».

2. У частині третій статті 5 Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):

1) абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Членом наглядової ради може бути лише громадянин України, який постійно проживає в Україні»;

2) абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:

«Члени наглядової ради виконують свої функції на платній основі на підставі цивільно-правового договору, в якому визначається, зокрема, розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат. Типова форма такого договору затверджується Кабінетом Міністрів України. Щомісячна загальна сума винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року».

3. У Законі України «Про Фонд енергоефективності» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 32, ст. 344):

1) частину третю статті 4 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

«Членом наглядової ради може бути лише громадянин України, який постійно проживає в Україні»;

2) у статті 5:

частину другу доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11) не є громадянином України, який постійно проживає в Україні»; 

частину третю викласти у такій редакції:

«3. Незалежні члени Наглядової ради виконують свої функції на платній основі на підставі цивільно-правового договору, в якому визначається, зокрема, розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат. Типова форма такого договору затверджується Кабінетом Міністрів України. Щомісячна загальна сума винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року».

4. Абзац перший частини четвертої статті 6 Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 553 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

«4. Контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства здійснює наглядова рада. Чисельність і персональний склад наглядової ради затверджуються Кабінетом Міністрів України. Членом наглядової ради може бути лише громадянин України, який постійно проживає в Україні. З членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, якими передбачаються права, обов’язки та умови роботи членів наглядової ради, у тому числі розмір їх винагороди. Щомісячний розмір винагороди членів наглядової ради Товариства, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Витрати на оплату роботи членів наглядової ради несе Товариство».

5. Частину тринадцяту статті 10 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

«Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Розмір винагороди визначається відповідно до методики, затвердженої Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку. Щомісячна загальна сума винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року».

6. У статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):

1) частину дванадцяту доповнити реченням такого змісту: «Членом наглядової ради державного банку може бути лише громадянин України, який постійно проживає в Україні»;

2) частину двадцять сьому викласти у такій редакції:

«З членами наглядової ради державного банку укладаються цивільно-правові договори, якими передбачаються права, обов’язки та умови роботи членів наглядової ради державного банку, у тому числі розмір їх винагороди. Щомісячний розмір винагороди незалежних членів наглядової ради державного банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, і встановлюється вищим органом державного банку. Витрати на оплату роботи членів наглядової ради державного банку несе державний банк».

7. Абзац перший частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

«4. Наглядова рада публічного акціонерного товариства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Член наглядової ради публічного акціонерного товариства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, повинен бути громадянином України, який  постійно проживає в Україні. З  ним укладається цивільно-правовий договір, яким передбачаються права, обов’язки та умови роботи членів наглядової ради акціонерного товариства, у тому числі розмір їх винагороди. Щомісячний розмір винагороди членів акціонерного товариства, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року».

8. Абзац перший частини третьої статті 5 Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 4, ст.23) доповнити реченням такого змісту: «Член Наглядової ради повинен бути громадянином України та постійно проживати на території України».

ІІ. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 1. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.
 2. Цивільно-правові угоди з членами наглядових (спостережних) рад, які передбачають оплату праці у розмірі більшому, ніж передбачено цим Законом, вважаються розірваними з останнього числа місця наступного за місяцем набрання чинності цим Законом, якщо до них за згодою сторін не буде внесено зміни щодо оплати праці на умовах, визначених цим Законом.
 3. Кабінету Міністрів України у разі розірвання контрактів відповідно до пункту 4 цього розділу забезпечити організацію конкурсного відбору на посади членів наглядових (спостережних) рад суб’єктів господарської діяльності державного сектору економіки.
 4. Органам влади та іншим юридичним особам протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення складу наглядової (спостережної) ради у відповідність із вимогами цього Закону.

Голова Верховної Ради України 

 

 

Опубліковано: 25 лютого 2020
×
Приєднатися