Рус Укр
— Развернуть навигацию —

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до Закону України

"Про особливий порядок місцевого самоврядування

в окремих районах Донецької та Луганської областей"

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

  1. Внести до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 45, ст. 2043,2017 р., № 40 – 41, ст. 384) такі зміни:

1) преамбулу викласти в такій редакції:

«Виключно згідно з цим Законом визначається особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.»

 

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Згідно з цим Законом запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).»

 

3) Статтю 2 викласти в такій редакції:

«Стаття 2. Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.»

 

4) У статті 10:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Закон набирає чинності о 20.00 за місцевим часом в день голосування  на місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначено і проведено у відповідності з Конституцією України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах. Він буде діяти на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі – БДІПЛ ОБСЄ) зі спостереження за виборами у відповідності із встановленою практикою БДІПЛ ОБСЄ про відповідність у цілому позачергових місцевих виборів стандартам ОБСЄ і міжнародним стандартам для демократичних виборів, а також українському законодавству, в якому  дається відповідь на питання, узгоджене в «Нормандському форматі», затверджене тристоронньою контактною групою та спрямоване Україною у її запрошувальному листі і Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей Закон продовжує діяти на постійній основі в разі, якщо у підсумковій доповіді БДІПЛ ОБСЄ було зроблено висновок у відповідності  до встановленої практики  БДІПЛ ОБСЄ, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей було проведено в цілому у відповідності до стандартів ОБСЄ та українським законодавством, при відповіді на питання, узгоджене в «Нормандському форматі», затвердженому тристоронньою контактною групою та спрямованою Україною в її запрошувальному листі і Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ.»;

 

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.»;

 

пункт 4 виключити.

 

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України та спеціального Закон України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах, цього та інших законів України».

 

  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова

Верховної Ради України

 


 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»"

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) з урахуванням пропонованих змін

Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування

в окремих районах Донецької та Луганської областей"

Цей Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.

Виключно згідно з цим Законом визначається особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій

Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, з дня набрання ним чинності з урахуванням положень Закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" на строк до 31 грудня 2019 року включно, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).

Стаття 1. Згідно з цим Законом запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).

Стаття 2. Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 2. Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на неділю 7 грудня 2014 року.

Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів, що призначені абзацом першим цього пункту, за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.

3. Кабінету Міністрів України невідкладно за участю органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:

участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;

безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі;

виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;

недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;

дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;

дотримання гарантій вільного  волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;

прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

5. Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності о 20.00 за місцевим часом в день голосування  на місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначено і проведено у відповідності з Конституцією України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах. Він буде діяти на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі – БДІПЛ ОБСЄ) зі спостереження за виборами у відповідності із встановленою практикою БДІПЛ ОБСЄ про відповідність у цілому позачергових місцевих виборів стандартам ОБСЄ і міжнародним стандартам для демократичних виборів, а також українському законодавству, в якому  дається відповідь на питання, узгоджене в «Нормандському форматі», затверджене тристоронньою контактною групою та спрямоване Україною у її запрошувальному листі і Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей Закон продовжує діяти на постійній основі в разі, якщо у підсумковій доповіді БДІПЛ ОБСЄ було зроблено висновок у відповідності  до встановленої практики  БДІПЛ ОБСЄ, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей було проведено в цілому у відповідності до стандартів ОБСЄ та українським законодавством, при відповіді на питання, узгоджене в «Нормандському форматі», затвердженому тристоронньою контактною групою та спрямованою Україною в її запрошувальному листі і Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ.

 

2. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.

 

Пункт 4 виключити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України та спеціального Закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах, цього та інших законів України.

 

 

 

 

 

×
Присоединиться