Рус Укр Eng
— Развернуть навигацию —

Вадим Рабинович предлагает ввести «тринадцатую» пенсию для украинских пенсионеров

Народный депутат, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде на законодательном уровне ввести дополнительную «тринадцатую» пенсию для всех пенсионеров Украины. 

«Целью данного законопроекта является восстановление социальной справедливости путем установления дополнительной «тринадцатой» пенсии для всех украинских пенсионеров», – говорится в пояснительной записке к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». 

Вадим Рабинович уверен, что принятие предложенного им законопроекта обеспечит восстановление конституционных прав граждан Украины и социальной справедливости, что облегчит жизнь пенсионерам, остановит массовый поток эмиграции среди молодых специалистов, а также даст возможность частично снизить социальное напряжение в обществе. 

Приводим текст законопроекта, поданный народным депутатом Украины Вадимом Рабиновичем:

 

 

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо впровадження додаткової «тринадцятої» пенсії для всіх пенсіонерів».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додаток:  

1) проект Закону на 1 арк.;

2) пояснювальна записка на 2 арк.;

3) порівняльна таблиця на 1 арк.;

4) проект Постанови Верховної Ради України на  1 арк.;

5) електронні файли вищезазначених документів. 

Народний депутат України                                  В.З. Рабінович 

* * * 

Проект

вноситься народним депутатом України 

В.З. Рабіновичем 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо впровадження додаткової «тринадцятої» пенсії для всіх пенсіонерів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Доповнити Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) статтею 50-1 такого змісту:

«Стаття 50-1. Виплата щорічної додаткової пенсії

1. Щороку в грудні місяці кожен пенсіонер додатково отримує пенсію, сума якої дорівнює сумі пенсії, яку пенсіонер отримує у грудні цього ж року».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Голова Верховної Ради України                                  А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо впровадження додаткової «тринадцятої» пенсії для всіх пенсіонерів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Частини перша та друга статті 24 Конституції України гарантують, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Відповідно до частин першої та третьої статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Сьогодні кожен третій громадянин України, за державною статистикою, – пенсіонер.

Уже в травні цього року польські пенсіонери отримали тринадцяту пенсію. Ще 23 квітня президент Польщі Анджей Дуда підписав відповідний закон, прийнятий Сеймом Польщі 4 квітня. Тепер кожен польський пенсіонер отримає додатково в цьому році 880 злотих, що становить 205 євро або ж 6,2 тисяч гривень. Всього «тринадцяту» пенсію отримали 9,8 млн пенсіонерів - всі без винятку, хто сьогодні отримує пенсію.

Наразі мінімальний розмір пенсії українців за віком встановлюється при наявності страхового стажу не менше у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років (для призначених до 1 жовтня 2011 року - відповідно 25 і 20 років), на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня – 1497,00 грн,

з 1 липня – 1564,00 грн,

з 1 грудня – 1638,00 грн.

Особам, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. Оскільки, мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня 2019 року становить 4173 грн., то відповідно мінімальний розмір пенсії для зазначеної категорії пенсіонерів у 2019 році становить 1669,20 грн.

 В результаті, за даними Міністерства соціальної політики, близько восьми мільйонів українців мають розрахунковий базовий розмір пенсії менше прожиткового мінімуму, що не відповідає Конституції Україні та є соціально несправедливим.

Вважаю, що Україна повинна запозичити досвід європейських країн не лише в запровадженні європейських цін на газ і комунальні послуги, але й у встановленні «тринадцятої» пенсії для українських пенсіонерів, щоб вони хоча б у новорічні свята могли відсвяткувати.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Метою даного законопроекту є відновлення соціальної справедливості шляхом встановлення додаткової «тринадцятої» пенсії для всіх українських пенсіонерів.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроект пропонує доповнити Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» статтею 50-1, згідно з якою щороку в грудні місяці кожен пенсіонер додатково отримуватиме пенсію, сума якої дорівнює сумі пенсії, яку пенсіонер отримав у грудні цього ж року.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини в даній сфері є Конституція України, Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Прийняття цього проекту не тягне за собою внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить відновлення конституційних прав громадян України та соціальної справедливості, що полегшить життя пенсіонерам, призупинить потік еміграції міграції серед молодих спеціалістів, дасть змогу частково знизити соціальну напругу в суспільстві через запровадження додаткової «тринадцятої» пенсії для всіх українських пенсіонерів. 

Народний депутат України                                  В.З. Рабінович

* * * 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо впровадження додаткової «тринадцятої» пенсії для всіх пенсіонерів» 

* * *

Проект

вноситься народним депутатом України 

В.З. Рабіновичем 

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо впровадження додаткової «тринадцятої» пенсії для всіх пенсіонерів» 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо впровадження додаткової «тринадцятої» пенсії для всіх пенсіонерів», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем. 

Голова Верховної Ради України                                  А. ПАРУБІЙ

 

Опубликовано: 2 июля 2019
×
Присоединиться