РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ ЗАБОРОНИТИ ВТРУЧАТИСЯ У РОБОТУ ЗМІ НА ВИБОРАХ

РАБІНОВИЧ ВИМАГАЄ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ ЗАБОРОНИТИ ВТРУЧАТИСЯ У РОБОТУ ЗМІ НА ВИБОРАХ

Народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович у порядку законодавчої ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

«Завданням законопроекту є усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні кампанії з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, запобігання можливим зловживанням у виборчих кампаніях власників засобів масової інформації», – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Вадим Рабінович переконаний, що ухвалення поданого ним законопроекту «забезпечить гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також  позитивно вплине на процес забезпечення конституційного права громадян України на інформацію та утвердження політичної та ідеологічної багатоманітності».

Наводимо повний текст проекту закона, поданого народним депутатом і лідером політичної партії «За життя» Вадимом Рабіновичем:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.З. Рабінович.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 3 арк.

2. Пояснювальна записка – на 2 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 12 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                                    В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Доповнити Закон України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313 із наступними змінами) статтею 25-1 такого змісту:

«Стаття 25-1. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

1. У передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління засобами масової інформації переходить до трудового колективу засобу масової інформації:

під час виборів Президента України, народних депутатів України – загальнодержавних та регіональних засобів масової інформації;

під час виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – регіональних засобів масової інформації.

2. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, єдиним засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу.

3. Порядок переходу засобу масової інформації в управління трудового колективу у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та порядок здійснення такого управління визначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення».

2. Доповнити статтю 50 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) частиною другою такого змісту:

«2. У передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління телерадіоорганізацією переходить до трудового колективу телерадіоорганізації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на телерадіоорганізації, єдиними засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

3. Частину п’яту статті 6 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 1, ст. 1 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

«Діяльність друкованих засобів масової інформації, пов'язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми. У передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління друкованим засобом масової інформації переходить до трудового колективу друкованим засобом масової інформації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на друковані засоби масової інформації, єдиними засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

4. Статтю 56-5 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. У передвиборний період з виборів Президента України з дня початку виборчого процесу право управління засобу масової інформації, інформаційного агентства, телерадіоорганізації переходить до трудового колективу засобу масової інформації, інформаційного агентства, телерадіоорганізації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, інформаційні агентства, телерадіоорганізації, єдиним засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

5. Статтю 66 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73 із наступними змінами) доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. У передвиборний період з дня початку виборчого процесу право управління засобом масової інформації, інформаційним агентством, телерадіоорганізацією переходить до трудового колективу засобу масової інформації, інформаційного агентства, телерадіоорганізації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, інформаційні агентства, телерадіоорганізації, єдиними засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

6. Статтю 52 Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366 із наступними змінами) доповнити частиною шостою такого змісту:

«6. У передвиборний період з дня початку виборчого процесу право управління регіональними засобами масової інформації, інформаційним агентством, телерадіоорганізацією переходить до трудового колективу засобу масової інформації, інформаційного агентства, телерадіоорганізації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога не поширюється на регіональні засоби масової інформації, інформаційні агентства, телерадіоорганізації, єдиним засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України                                    А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Виходячи з необхідності безумовного забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов для творчої діяльності журналістів, забезпечення плюралізму думок у матеріалах друкованих та електронних засобів масової інформації, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні передвиборної кампанії з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, необхідно забезпечити встановлення законодавчих запобіжників від зловживань з боку власників засобів масової інформації під час виборчих компаній.

2. Цілі та завдання прийняття проекту

Завданням законопроекту є усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні кампанії з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, запобігання можливим зловживанням у виборчих компаніях власників засобів масової інформації.

3. Загальна характеристика та основні положення постанови

Законопроектом передбачається установити гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Згідно проекту у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління засобами масової інформації переходить до трудового колективу засобу масової інформації: під час виборів Президента України, народних депутатів України – загальнодержавних та регіональних засобів масової інформації; під час виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – регіональних засобів масової інформації.

Проектом передбачено, що ця вимога не поширюється на засоби масової інформації, єдиним засновником (власником) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу. Порядок переходу засобу масової інформації в управління трудового колективу у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та порядок здійснення такого управління визначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідні зміни передбачається внести до законів України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативними актами, що регулюють дану сферу, є Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори».

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття цього проекту законопроекту забезпечить гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також позитивно вплине на процес забезпечення конституційного права громадян України на інформацію та утвердження політичної та ідеологічної багатоманітності.

Народний депутат України                                    В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                   А. ПАРУБІЙ

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ

АНОНСИ